D-47

$25

Category:

Description

אפשרות בחירת מסגרת: לבנה / שחורה / ללא.
אפשרות בחירת שוליים: הדפסה עם שוליים לבנים / הדפסה ללא שוליים לבנים.
יש לציין באתר סיום הזמןמנה הוא מסגרת ואילו שוליים תרצו עבור התמונות.